< >

KOMPLEXNÍ BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍs profesionalitou, loajalitou a diskrétností

________________________________NAŠE ŘEŠENÍ__________________________________

Bezpečnostní poradenství

Komplexní systém řízení bezpečnosti, krizové připravenosti a systémů BOZP, PO a EMS ve Vaší společnosti.

Insourcing bezpečnosti

Zajišťujeme insourcing bezpečnosti ve vaší společnosti prostřednictvím našeho interim bezpečnostního manažera.

Řízení rizik a compliance

Provedeme pro Vás komplexní bezpečnostní studii a v návaznosti na analýzu rizik vám připravíme bezpečnostní politiku.

Bezpečnostní prověrky

Prověřením nastupujících nebo klíčových zaměstnanců, nebo obchodních partnerů omezíte svoje rizika a případné ztráty.

Prevence ztrát a compliance

Předcházením ztrát a interním vyšetřováním pomáháme omezit škody na Vašem majetku a přepravovaném zboží.

Logistická bezpečnost

Zajišťujeme logistickou bezpečnost, ochranu dodavatelského řetězce a carga, certifikaci TAPA a bezpečnostní výcvik.

Informační bezpečnost

Zabezpečení informací nebo obchodního tajemství je dnes základním stavebním kamenem bezpečnosti každé společnosti.

Ochrana osobních údajů

S příchodem GDPR je kladen zvláštní zřetel na ochranu osobních údajů, náš pověřenec jí pro Vás zajistí.

Bezpečnostní technologie

Bezpečnostní technologie jsou základem každé bezpečnostní koncepce při zajištění ochrany Vaší společnosti.

GSOC

GSOC je bezpečnostní a dohledové centrum zaměřené na zajištění bezpečnosti a řešení krizových situací.

Letecká bezpečnost

Zajišťujeme leteckou bezpečnost, ochranu dodavatelského řetězce a leteckého carga, komplexní bezpečnostní výcvik a audity.

Dron

Speciální monitoring a bezpečnostní zhodnocení strážených objektů a akcí prostřednictvím dronu.