Řízení rizik a compliance

Bezpečnost má v dnešní době široký záběr a přesahuje do ostatních oblastí řízení rizik

  • Proaktivní řízení rizik a prediktivní analýza
  • Zpracování bezpečnostních studií
  • Nastavení etických a protikorupčních pravidel (Business rules)
  • Proces oznamováni nezákonného jednaní (Whistblower proceduress)
  • Právní poradenství a kontrola dodržování firemních procesů (Compliance & Integrity)