Logistická bezpečnost

Společnost DIGNITARY SERVICE zajišťuje specializované bezpečností služby v oblasti logistiky:

  • Bezpečnostní management a poradenství
  • Nastavení systémů řízení bezpečnosti
  • Insourcing bezpečnostního managementu – Interim Security Manager
  • Implementace a certifikace TAPA
  • Online bezpečnostní monitoring nákladu
  • Prevence ztrát a interní vyšetřování
  • Bezpečnostní doprovody nákladu po ČR i v zahraničí
  • Bezpečnostní asistence a reakce na krizové situace
  • Bezpečnostní výcvik
  • Letecká bezpečnost