Insourcing bezpečnosti

KOMPLEXNÍ INSOURCING ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Světová finanční krize s sebou přinesla nové hrozby, jakou je zvýšená interní kriminalita, nebo defraudace a zároveň omezila prostředky pro jejich eliminaci. Proto REGIONAL SECURITY OFFICE jako bezpečnostní divize společnosti DIGNITARY SERVICE přichází s efektivním řešením. Nabízíme komplexní outsourcing řízení bezpečnosti ve vaší organizaci formou Interim Security Managera. Můžete využít potřebné kapacity a zkušeností našeho experta dle vašich potřeb a možností bez zbytečných nákladů a starostí.

Interim Security Manager zhodnotí rizika, která ohrožují vaší organizaci, zpracuje bezpečnostní koncept vaší organizace a zajistí jeho implementaci.

  • Nastavení bezpečnostního systému a BCM
  • Řízení bezpečnostních incidentů a krizových situací
  • Provádění bezpečnostních kontrol a auditů
  • Odhalování a vyšetřování interní kriminality
  • Etické a protikorupční programy
  • Ochrana informací a bezpečnost IT
  • Ochrana ekonomických zájmů

INTERIM SECURITY MANAGER – FULL TIME

Náš Security Manager plně zajistí řízení bezpečnosti ve vaší společnosti. Zajistí komplexní správu v oblasti bezpečnosti, správu bezpečnostních systémů, krizového řízení a vyšetřování v celém pracovním fondu. Tento model je vhodný pro společnosti, které potřebují zajistit bezpečnost své organizace, ale nemají potřebné know-how a chtějí využít našich profesních zkušeností a odborné podpory našich odborníků a analytiků.

INTERIM SECURITY MANAGER – PART TIME

Náš Security Manager plně zajistí řízení bezpečnosti ve vaší společnosti. Zajistí komplexní správu v oblasti bezpečnosti, správu bezpečnostních systémů, krizového řízení a vyšetřování s vámi určeným pracovním fondem. Tento model je vhodný pro společnosti, které potřebují zajistit bezpečnost své organizace, ale nepotřebují využívat Security Managera na plný úvazek a chtějí využít našich profesních zkušeností a odborné podpory našich odborníků a analytiků.

INTERIM SECURITY MANAGER – SECURITY DAY

Náš Security Manager zajistí základní řízení bezpečnosti ve vaší společnosti. Zajistí správu v oblasti bezpečnosti, správu bezpečnostních systémů a krizového řízení. Tento model je vhodný pro společnosti, které potřebují zajistit základní bezpečnost své organizace.