O nás

REGIONAL SECURITY OFFICE (RSO) je bezpečnostní kancelář společnosti DIGNITARY SERVICE. RSO zajišťuje outsourcing a insourcing bezpečnostního managementu a poradenství, vyšetřovací služby, provádění bezpečnostních prověrek a ochrany ekonomických zájmů. RSO zajišťují experti na bezpečnostní a firemní problematiku s praxí ve státní správě a mezinárodních obchodních společnostech. Naším specifickým produktem je insourcing bezpečnostního managementu. Náš Interim Security Manager zajistí komplexní realizaci bezpečnostních opatření ve vaší organizaci.

RSO zajišťuje komplexní služby v oblasti řízení rizik, bezpečnostního managementu, interního vyšetřování a ochrany ekonomických zájmů

 • Základem naší činnosti je outsourcing služeb v oblasti komplexního řízení bezpečnosti
 • Komplexní řízení bezpečnosti v organizaci (Interim Security Manager)
 • Prevence ztrát, logistická a letecká bezpečnost
 • Bezpečnostní analýzy, audity, penetrační testy (Red Teaming)
 • Bezpečnostní projekty, certifikace a výběrová řízení na poskytovatele služeb

Bezpečnost má v dnešní době široký záběr a přesahuje do ostatních oblastí řízení rizik

 • Řízení rizik a specializovaný interní audit
 • Nastavení etických a protikorupčních pravidel (Business rules)
 • Proces oznamováni nezákonného jednaní (Whistblower proceduress)
 • Právní poradenství a kontrola dodržování firemních procesů (Comliance & Integrity)

Moderní společnost je vystavena mnoha hrozbám, a proto proaktivní kontrola musí být součástí ochrany každé organizace

 • Prověřování budoucích a stávajících zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků
 • Interní vyšetřování a sledování osob, majetku, nebo vozidel
 • Zjišťování integrity zaměstnanců a vyšetřování úniků informací
 • Prevence a vyšetřování podvodů a firemní kriminality

Ochrana informací a bezpečnost ICS je strategickou a nezbytnou záležitostí pro přežití organizace v dnešní době

 • Ochrana informací a bezpečnost informačních a komunikačních systémů
 • Ochrana osobních údajů a obchodního tajemství
 • Systém ochrany utajovaných informací
 • Likvidace důvěrných materiálů a médií

Pokud vše selže, musí nastoupit efektivní krizové řízení a to bez přípravy a plánování nemůže dobře fungovat

 • Krizový management a systém oznamování a řízení incidentů (IMS)
 • Havarijní plánování a systém kontinuity podnikání (BCM)
 • Řešení konfliktů a mediace
 • Krizové vyjednávání a řešení krizových situací

Bez specifických služeb se dnes ani soukromé společnosti neobejdou

 • Osobní ochrana a bezpečnostní doprovody
 • Ochranné zpravodajství & analýzy
 • Pyrotechnické a obranně-technické prohlídky
 • Specializované kurýrní služby (Security Courier)
 • Certifikace a vzdělávání